Mezarcı Cengiz Usta 0555 551 13 25 •

Mezar Yapımı

Mezar Yapımı

Defin tarihinden mezar inşaatı yapımına kadarki süreç: Mezar inşaatına defin tarihinden üç ay sonra müsaade edilir. Mezar yapımına karar verildiğinde mezarlıklar müdürlüğünden mezar yapım ruhsatı alınması gerekir. Yapım için mezarlıklar müdürlüğüne bağlı ruhsatlı herhangi bir mermerci ile sözleşme yapılır. Mezarlıklar müdürlüğünün vermiş olduğu kullanma belgesi ve mermerciden alınan sözleşme ile beraber müdürlükten mezar yapım ruhsatı alınır. Mezar yapımı ruhsatının süresi bir aydır. Mermerci bir ay içinde inşaatı bitirmek zorundadır. Aksi takdirde mezar yapım ruhsatının yenilenmesi gerekir. Herhangi bir sorun yaşanmaması için yapılan mezarın ölçüleri, ruhsatta belirtilen kriterlere uymalıdır.

Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartı ile yan ve kat farkı ücretleri ödenerek katlı ve yanlı yapılabilir. Alınan boş mezar yerlerinin üst inşaatı, mezarlıklar müdürlüğünün verdiği süre içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde boş mezar yerinin kullanım hakkı iptal olur.

Kabir inşa etmek sadece gelir elde etmek için yapılan bir çalışma olmamalıdır. Bu işle uğraşan kişilerin en başta kendi geçmişlerine olan saygı ve özlemlerini de göz önüne alarak, sağlam ve özverili bir çalışma sergileyerek kabirleri kalıcı bir eser olarak inşa etmelidirler.

Bir kabir inşa edilirken: İster kabri inşa eden ve ister ise inşa ettiren; En başta dünya nüfusunun gün geçtikçe artması ve vefatların da aynı oranda yükselmesine karşılık, kişi başına yapılan kabirlerin ebedi kalması halinde, hiç kimse kendi akraba veya geçmişinin kabrinin yıkılmasına veya yok edilmesine razı olmayacağından, ya dünya yüzeyi sadece kabristan olacak; Ya da Kabirler ilerde zarar verilmeden açılarak üzerine yeni definler yapılacak ölçülerde olmalıdır.

mezar yapımı
mezar yapımı
mezar yapımı
mezar yapımı